ABC-gids KinderCampus Noorderlicht

 

A

Aanmelden

Leuk dat u uw kind bij ons wilt aanmelden! Uiteraard kunt u eerst een kijkje op KinderCampus Noorderlicht nemen. Wij verzorgen voor nieuwe ouders een rondleiding en een vrijblijvend informatiegesprek. Ter voorbereiding op het gesprek sturen wij u enkele linkjes per mail.

U krijgt tijdens dit gesprek inzicht in onze werkwijze en u proeft meteen de sfeer. Een inschrijvingsformulier voor de basisschool ontvangt u na een persoonlijk gesprek. Als u uw kind aanmeldt, komt het in volgorde van binnenkomst op de wachtlijst te staan als we uw kind niet direct kunnen plaatsen.

Zodra uw kind 8 weken oud is, mag het naar de dagopvang. Voor het peuterarrangement moet uw kind minimaal 2,5 jaar oud zijn. Op de eerste dag na de 4e verjaardag mag uw kind naar het basisonderwijs. We raden u aan uw kind aan te melden voor de basisschool wanneer uw kind 2,5 – 3 jaar oud is.  Wij wensen uw kind veel plezier op onze KinderCampus!

 

Afscheidsmusical

Zit uw kind in groep 8 en is het schooljaar bijna afgelopen? Dan is het tijd om afscheid te nemen van een leuke tijd op onze KinderCampus. Uiteraard vieren we het vertrek van uw kind naar de brugklas graag. Voor alle groepen 8 organiseren wij een prachtige musicalavond.

 

App

Basisschool Noorderlicht heeft een eigen app. Via de app kunt u uw kind ziekmelden, nieuwsbrieven lezen en u vindt er andere handige informatie, zoals de jaarkalender.  We communiceren ook via onze app bij belangrijke zaken, bijvoorbeeld om te laten weten hoe laat de bus terug is als er een schoolreisje is. Het is belangrijk dat u ‘’push-berichten’’ aanzet voor de school-algemeen en de groep van uw kind(eren).

U vindt de app in de Apple Store, Google Playstore of Windows Store. Zoek op ‘basisschool Noorderlicht’.

 

ATO-scholenkring

KinderCampus Noorderlicht valt onder ATO (Algemeen Toegankelijk Onderwijs) Scholenkring. ATO-Scholenkring heeft 16 scholen en kindcentra in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. Naast het bovenschools bestuur zorgt ATO voor richtlijnen, advies en begeleiding voor kwaliteitsverbetering. Ook is er een klachtregeling (zie K: Klachten). Meer weten? Kijk dan op www.ato-scholenkring.nl.

B

Bereikbaarheid

KinderCampus Noorderlicht ligt in een woonwijk aan de Eerste Rompert 9, 5233 EA in

‘s- Hertogenbosch. De campus is daarom het beste te bereiken met de fiets of lopend. Brengt u uw kind op de fiets? Dan kunt u uw fiets kort stallen buiten het plein tegen het hek. Woont u wat verder weg dan mag uw kind met de fiets komen. Er is een speciale fietsstalling (zie F: Fietsstalling). De fietsenstalling bij de houten poort is gereserveerd voor medewerkers. Wilt u uw kind toch met de auto naar school brengen en halen? Let er dan op dat u het toegangshek vrij houdt. Er is een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen. Dus komt u liefst lopend of op de fiets! Het is niet toegestaan om te parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken.

 

Buitenschoolse opvang

Uiteraard kan uw kind bij ons terecht voor zowel voorschoolse als naschoolse opvang. Onze voorschoolse opvang duurt van 7.30 uur- 8.30 uur. Ook na school bieden wij uw kind een fijne opvangplek aan. Wij vangen uw kind na schooltijd tussen 15.15-18.30 uur bij ons op. Wij bieden buitenschoolse opvang voor alle kinderen tussen de 4-13 jaar. Voor meer informatie en de kosten kunt u terecht op http://www.norlandia.nl/nl/buitenschoolse-opvang/bso-KinderCampus-noord

C

Camerabeelden

Bij KinderCampus Noorderlicht worden camerabeelden gemaakt. Hiermee beschermen we onze spullen en de mensen in de school. We bewaren de beelden vier weken. Als er iets gebeurd is, bewaren we ze langer. Ze worden gewist als het probleem is opgelost. Er mogen maar een paar mensen de beelden bekijken. De school heeft afgesproken wie dat zijn. Het mag ook alleen met een bepaald doel. We hebben een reglement hiervoor. Dat kunt u opvragen bij de directie.

 

CITO-Leerlingvolgsysteem toetsen

Op de basisschool werken we naast de toetsen die bij methodes horen ook met de landelijke CITO-toetsen. Deze toetsen gebruiken we om te kijken of en hoe uw kind vooruitgaat. Waar staat het in zijn/haar ontwikkeling? Heeft uw kind misschien wat extra hulp of juist meer uitdaging nodig? In de onderbouw krijgt uw kind de toetsen taal en rekenen. In de midden-en bovenbouw werken we met toetsen voor rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. In groep 8 maakt uw kind een Cotan geregistreerde eindtoets. Alle toetsen zijn door het Rijk erkend. Voor meer informatie, zie T: Toetsen.

 

Communicatie met u als ouder

Als ouder bent u onze belangrijkste partner. Samen zorgen we ervoor dat uw kind in een veilige omgeving op ontdekkingstocht gaat. Leren en ontwikkelen doet uw kind tenslotte zowel thuis als op school. Daarom vinden wij goede en open communicatie met u als ouder belangrijk. Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij een inloopmoment. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en de laatste nieuwtjes via een nieuwsbrief, Twitter, Facebook en de app (zie S: Sociale media en A: App). Natuurlijk kunt u bij vragen ook altijd, via de mail, contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u bellen naar de school. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt. De leerkracht is tijdens lestijden telefonisch niet bereikbaar. Na schooltijd wel als de leerkracht geen andere afspraken of gesprekken heeft. (zie C: Contact).
Wanneer u uw kleuter bij de klassendeur afzet kunt u kort de leerkracht natuurlijk ook spreken. Oudere kinderen gaan zelfstandig de school in. (Ouders begeleiden groep 3 en 4 leerlingen bij uitzondering wanneer de start van de schooldag nog moeilijker verloopt)

Contact

Wij vinden communicatie met u als ouder heel belangrijk. Daarom kunt u op allerlei verschillende manieren contact met ons opnemen. Wilt u ons bellen? Dat kan op 073-8511399. Liever mailen? Dit zijn de contactpersonen en hun mailadres:

Algemeen:                   info@bsnoorderlicht.nl
Frauke Donners:       directie@bsnoorderlicht.nl       (Directeur)
Manu Urgert:             manu@bsnoorderlicht.nl          (Schoolleiding Onderbouw)
Alice de Groot:           alice@bsnoorderlicht.nl            (Schoolleiding Bovenbouw)

Wilt u persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind? Mail, app of bel de leerkracht. Maak een afspraak als u meer tijd nodig heeft om iets te bespreken.

D

Digitale divices

Tijdens de les mag uw kind geen digitale divices gebruiken die niet door de school verstrekt zijn. Uw kind geeft de digitale divices zoals een smartphone en smartwatch, aan het begin van de les af aan de leerkracht en krijgt deze na afloop weer terug.

Als KinderCampus Noorderlicht zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

Directie

Het managementteam is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van KinderCampus Noorderlicht. Dit managementteam bestaat uit de directeur, de onderbouwcoördinator en de bovenbouwcoördinator, samen zijn zij de dagelijkse schoolleiding. Benieuwd wie dit zijn? In onze app kunt u alle personeelsleden opzoeken.

Dopper

Iedere leerling krijgt een dopper. Leerlingen gebruiken op school enkel de (deels) doorzichtige schooldopper. Deze gaat dagelijks mee naar huis om te reinigen.

Bij verlies of schade kost een nieuwe dopper € 12,50. Een nieuwe dop heeft de prijs van

€ 3,50. De nieuwe dopper is te betalen en af te halen bij de receptie balie.

E

Eindtoets basisonderwijs

In april/mei maken kinderen in groep 8 van het basisonderwijs een eindtoets. Sinds 2015 is het afnemen van een eindtoets in groep 8 verplicht. Scholen kunnen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Wij hebben gekozen voor de eindtoets ROUTE8. Met deze toets testen wij uw kind op onder andere leesvaardigheid, luistervaardigheid, meten, getallen en woordenschat. Uw kind maakt de toets via internet. De toets past zich automatisch aan het niveau van uw kind aan. Op deze manier is de eindtoets minder belastend. U krijgt van ons een rapportage over uw kind. Let op: niet de eindtoets, maar de visie van de leerkrachten is leidend voor het schooladvies.

EHBO

Wij vinden de veiligheid van uw kind erg belangrijk. Dat geldt zowel voor de sociale als de fysieke veiligheid. Ongelukjes of andere incidenten zijn zowel thuis als op school helaas nooit 100% te voorkomen. Daarom hebben verschillende medewerkers van onze KinderCampus een EBHO-diploma en houden zij deze vaardigheden ook goed bij. Zo weet u zeker dat onze medewerkers op tijd en goed reageren als er toch iets misgaat.

Eten & drinken

Gezond eten en drinken vinden wij belangrijk. Om op een avontuurlijke manier te leren en  te ontwikkelen hebben kinderen goede bouwstoffen nodig. Uw kind eet en drinkt bij ons daarom op vaste tijdstippen. In de kinderopvang krijgt uw kind eten en drinken van ons. Op de basisschool luncht ieder kind met zelf meegebracht eten en drinken. Wij helpen u graag met richtlijnen voor gezonde voeding. Alle kinderen eten fruit en groente tijdens het pauzehapje, na het speelkwartier. Wij geven uw kind een dopper waar hij/zij water uit kan drinken. Tijdens de lunch eten kinderen liefst gezonde belegde boterhammen of een krentenbol. Geef geen snoep of koek mee. U kunt ook een beker of pakje (geen chocolademelk) meegeven, het liefst met zo min mogelijk suikers. Tijdens feestdagen zijn we wat minder streng met gezond eten en drinken.

F

Feesten & Feestdagen
Op KinderCampus Noorderlicht vinden wij leren met plezier belangrijk. Daarom geven wij de kinderen ook genoeg ruimte om samen te feesten. Zo vieren wij Sinterklaas, geven we een carnavalsfeest en doen mee aan de Koningsspelen. Ook vieren we Kerst met een gezellige kerstviering. We betrekken u als ouder zoveel mogelijk bij deze feestelijke dagen. In de schoolkalender op onze website en in de Noorderlichtapp ziet u wanneer we wat vieren. Voor de organisatie van deze feesten krijgen wij hulp van SON (zie S: SON en K: Kosten).
Natuurlijk vieren we gezamenlijk ook de verjaardagen van de leerkrachten; de meester- en juffendag.

Voor de regels rondom traktaties: zie V: Verjaardagen & traktaties.

Fietsstalling
Wanneer uw kind niet in de directe omgeving van de school woont mag het ook met de fiets komen. Uw kind stalt de fiets in de leerling fietsenstalling (de stalling bij de houten toegangspoort is bestemd voor medewerkers van KinderCampus Noorderlicht) of in de boomstammen stalling bij “de drakenpoort”. Het is belangrijk dat uw kind de fiets netjes plaatst tegen de groene ‘’nietjes’’ in de stalling en op slot zet. Het is niet aan te raden de fiets ’s nachts te laten staan. Het is niet toegestaan om over het schoolplein te fietsen.

G

Gedragscode

Op KinderCampus Noorderlicht kunnen kinderen op een avontuurlijke manier op ontdekkingstocht. Dat gebeurt op een positieve en vreedzame manier. Zo werken wij liever met belonen dan met straffen. Wij hanteren de principes van de Vreedzame School. Meer hierover kunt u lezen op www.vreedzameschool.nl. De lessen worden gegeven vanuit de Bikkel methode. Deze preventieve lesmethode is gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele weerbaarheid. Wij willen geen agressief gedrag, pestgedrag (zie P: Pestprotocol) of lichamelijk of psychisch geweld op onze KinderCampus. Iedereen moet zich hier veilig voelen, zowel leerkrachten, kinderen als ouders. Natuurlijk krijgt een leerling altijd een kans om zijn/haar gedrag te verbeteren. Als volwassenen geven wij graag het goede voorbeeld. Dat verwachten wij ook van de ouders.

Gevonden/verloren voorwerpen

Is uw kind of bent u een voorwerp kwijtgeraakt op de KinderCampus? Meldt u zich dan bij de conciërge (infobalie bij de entree). Wij hebben een speciale opslagplaats voor gevonden en verloren voorwerpen.

 

Gymles

Naast gezond eten (zie E: Eten & drinken) vinden wij bewegen ook belangrijk. Wij zien kinderen als avonturiers die op hun eigen speelse manier de wereld ontdekken. Daar hoort gymles ook bij. Alle kinderen krijgen gymles van hun eigen leerkracht. De groepen 1 en 2 gebruiken de gymzaal op de begane grond in de aula. Uw kind heeft geen speciale gymkleding nodig, wel gymschoenen met elastiek en/of klittenband. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sportzaal op de eerste etage.

De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen tijdens de gymles een korte broek, T-shirt met korte mouwen en gymschoenen met witte zolen. Deze gymkleding schaft u als ouders zelf aan. Als de kinderen buiten gymmen, mogen ze dezelfde schoenen gebruiken als voor de binnenles. Het is wel belangrijk dat u de schoenen daarna goed schoonmaakt. Naast de officiële gymlessen, organiseert de leerkracht ook regelmatig een kort bewegingsmoment in de klas. Ook hebben we elk jaar een sportdag (zie S: Sportdag). Wij houden u als ouder op de hoogte van de resultaten van uw kind via het rapport en gesprekken. Mochten er bijzonderheden zijn, dan kunnen wij uw kind in overleg met u doorverwijzen naar experts.

H

Huiswerk

De leerlingen krijgen vanaf groep 6 huiswerk. In voorgaande groepen kan er aan individuele leerlingen, in overleg met de ouders wel werk mee naar huis worden gegeven.
In groep 6, 7 en 8 verwachten we dat leerlingen zelfstandig maak- en leerwerk thuis kunnen doen. Het gaat dan over 10-15 minuten per dag.

I

ICT/Technologie, iPads en Apple pencils

Op onze KinderCampus gaan we met de tijd mee. We willen uw kind goed voorbereiden op zijn/haar toekomst en gebruiken dan ook vanaf groep 1 iPads. Kinderen gebruiken de iPads individueel (groep 3 t/m 8) of in groepjes (groep 1 -2). Hierbij werken de leerlingen met een Apple pencil. Met behulp van educatieve apps maken kinderen sommen en leren ze bijvoorbeeld werken met film en videobeelden. In alle groepen werken we daarnaast met Apple TV die we gebruiken als digitaal schoolbord. Met een iPad en Macbook bieden we kinderen digitaal lesmateriaal aan. De leerlingen verwerken over het algemeen de lesstof op de iPad.

Door naast de standaard lesmethodes ook webapplicaties en apps te gebruiken, maken we onderwijs spannend en motiveren we de kinderen om op avontuur te gaan. Op verzoek houden wij u als ouder altijd op de hoogte van de apps waar we mee werken. Zo weet u precies welke stof wij behandelen in de klas van uw kind.

 

Intakegesprek

Heeft u uw kind aangemeld (zie A: Aanmelden) op onze school? Wij heten u van harte welkom! Zodra in de opvang of op school plaats is voor uw kind, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Ook de dagindeling, de behoeften van uw kind en de wederzijdse verwachtingen worden dan besproken. Samen maken we afspraken over de wenmomenten. De medewerkers besteden in het begin extra tijd en aandacht aan u en uw kind.
Op de basisschool gaat uw kind in principe meteen de volledige week naar school vanaf de eerste echte schooldag. Wanneer u het anders wenst (of op advies van de medewerker) kunnen we dat uiteraard overleggen.

Ipad & Apple Pencil

Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben een eigen school-iPad. Daarnaast hebben de leerlingen een Apple-pencil. Deze iPad gebruiken de leerlingen voor de verschillende digitale lesmethoden. De leerlingen schrijven op de iPad en kunnen hun werk digitaal inleveren bij de leerkracht.
Wanneer uw kind meer dan 1 dag afwezig is (door bijvoorbeeld quarantaine of milde ziekte) kunt u in overleg met de leerkracht desgewenst de school-iPad laten ophalen. Via de leerkracht kunt u dan ook een lijstje krijgen van de aangeboden online methodes waar uw kind zelfstandig verder in kan werken. (voor groep 1-2 is dit helaas niet mogelijk)

J

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding of de huur van een instrument.

U kunt als ouder niet zelf een aanvraag doen bij de fondsen. Dit wordt gedaan door een tussenpersoon zoals een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of een maatschappelijk werker. Wilt u meer weten? Kijk op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur www.jeugdfondssportencultuur.nl

K

Kinderopvang

Op KinderCampus Noorderlicht bieden wij van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen aan:

7.30-8.30 uur voorschoolse opvang (4-13 jaar)

7.30-18.30 uur baby-en peuteropvang (0-4 jaar)

8.30-12.30 uur peuterarrangement (2,5-4 jaar)

15.15-18.30 uur buitenschoolse opvang (4-13 jaar) (zie B)

7.30-18.30 uur vakantie BSO (4-13 jaar)

Er zijn vaste wegbreng- en ophaaltijden om de rust in de groep zo min mogelijk te verstoren. Tijdens deze momenten is er altijd ruimte om de pedagogisch medewerker aan te spreken als u vragen of opmerkingen heeft.

Uw kind zit met leeftijdsgenootjes in een groep (horizontale groepen).

Op www.norlandia.nl  vindt u meer informatie over de kinderopvang, zoals kosten en de opzet.

 

Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Wij nemen dat zeer serieus. Gaat uw klacht over (een medewerker van) onze school? Dan probeert u er eerst samen met de betreffende persoon uit te komen. Bespreek uw klacht dan ook als eerste met de leerkracht van uw kind. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. Als u er samen niet uitkomt, neemt u contact op met de schoolleiding/directeur. Deze kan u advies en ondersteuning geven. Heeft u geen goed gevoel bij de afhandeling van uw klacht of wilt u uw klacht niet binnen de school bespreken? Dan kunt u terecht bij ATO-scholenkring (zie A: ATO-scholenkring). De contactpersoon van ATO handelt de klacht zelf af of legt deze voor aan een onafhankelijke klachtencommissie (Landelijke klachtencommissie). U ziet de route voor klachten via: https://www.ato-scholenkring.nl/ouders en de klachten regeling: https://www.ato-scholenkring.nl/klachtenregeling

 

Klassenouder

Wilt u graag een actieve rol spelen op onze school? Geef u dan op als klassenouder. Als klassenouder ondersteunt u medewerkers van onze KinderCampus bij verschillende activiteiten. U bent de rechterhand van de leerkracht en helpt bijvoorbeeld bij het werven van ouders voor excursies, festiviteiten, maar ook bij creatieve activiteiten op het speel- of leerplein.  Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan via SON (zie S) of de medezeggenschapsraad (zie M).

 

Kleding

Wij bieden onderwijs aan waarbij uw kind op een avontuurlijke manier op ontdekkingstocht gaat. Bij ontdekken, horen soms ongelukjes of vieze kleding. U kind speelt bij ons buiten op onze pleinen, in het zand en tussen het groen. Ook gebruiken we bij creatieve vakken wasco, verf etc. Wij raden u daarom aan uw kind niet in dure of kwetsbare kleding naar school te sturen. Ook dure horloges en sieraden zijn niet verstandig. Natuurlijk doen we ons best om de kleding en uw kind te beschermen, maar het kan helaas wel eens misgaan.

 

Kledingvoorschriften

Kleding die als aanstootgevend gezien kan worden, zoals naveltruitjes of t-shirts met afschrikwekkende prints en/of teksten wordt binnen KinderCampus Noorderlicht niet gedragen.

Het kan zijn dat uw kind wordt verzocht om bijvoorbeeld het gymshirt aan te trekken of naar huis te gaan om zich om te kleden. U wordt hier, als ouder, natuurlijk van op de hoogte gebracht.

Wilt u weten welke regels er gelden voor gymkleding? Kijk bij de G: Gymles.

 

Koningsspelen

Op onze KinderCampus doen wij mee aan de jaarlijkse Koningsspelen die in april plaatsvinden. Centraal die dag staan gezond eten, bewegen en natuurlijk veel plezier hebben! Op onze website en in onze app vindt u een kalender. Hierop kunt u zien wanneer de Koningsspelen dit jaar plaatsvinden.

 

Kosten

De tarieven voor de opvang vindt u op www.Norlandia.nl. Het basisonderwijs voor uw kind is gratis. Dat betaalt de overheid. Wel vragen wij ouders een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten. Welke activiteiten hieronder vallen, bepaalt u als ouder in overleg met de school. Stichting Ouders Noorderlicht (SON) beheert uw bijdrage, regelt het innen ervan en maakt een begroting. Elk jaar opnieuw bepalen wij de hoogte van de ouderbijdrage. Het bovenschools bestuur (ATO) bepaalt wel een maximum, namelijk 40 euro. Wij besteden extra zorg aan ouders met een laag inkomen. Vragen over SON en de ouderbijdrage: Vraag de schoolleiding of het bestuur van SON. Heeft u advies nodig over financiele bijstand kunt u zich ook wenden tot de schoolleiding of de concierges.

L

Leerpleinen
Het onderwijsgebied tussen de lokalen bij de groepen 1-2, 3-4, 5-6, en 7-8, noemen we leerpleinen. In de opvang spreken we van een speelplein, in het onderwijs van een leerplein. Dit is een (speel)leeromgeving, die uw kind uitnodigt en uitdaagt om te ontdekken, te spelen en te leren. Wij vinden het belangrijk dat uw kind bij ons op avontuur kan. Het leerplein is zo ingericht dat het uitdaagt en verwondering oproept. Bij leerjaar en groepsoverstijgend werken werken de leerlingen ook op die leerpleinen. In groepjes of individueel. Een onderwijsassistent houdt toezicht op het leerplein. Zo zorgen wij voor een maximale kwaliteit van onze opvang en het onderwijs. We hebben leerplein Bos voor de groepen 1 en 2, leerplein Oceaan voor groep 3 en 4, leerplein Duin voor groep 5 en 6 en leerplein Rots voor groep 7 en 8.
Buiten hebben we ook een plein. Dat noemen we ons Speel-leerplein

Zie S: speel- en leerpleinen

 

Leerplicht

Wij vinden het fijn als u ons laat weten dat uw kind niet kan komen (zie Z: Ziekmelding) of later is. Vanaf 5 jaar geldt de Leerplichtwet. Dat betekent dat u uw kind als ouder/verzorger inschrijft bij een school en dat uw kind iedere dag naar school gaat. De directeur van onze KinderCampus en de leerplichtambtenaar controleren of u zich aan deze regels houdt.

De regels van de Leerplichtwet nog even op een rij:

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 10 dagdelen kennismaken op school.

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school.

Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig en mag maximaal 5 uren per week thuisblijven na overleg met de school.

Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek.

Wilt u buitengewoon verlof aanvragen? Zie dan de V: Verlof.

 

Luizen

Luizen zijn een vervelend probleem voor elke school. Vooral na schoolvakanties is het risico op hoofdluis groot. Wij zorgen er dus voor dat wij de kinderen na elke schoolvakantie goed controleren. Dit doet een team van betrokken ouders. Na tien dagen doen we een tweede controle. Zo proberen we te voorkomen dat de hoofdluis zich verspreidt. Heeft uw kind hoofdluis? Dan sturen wij u een brief. Is de hoofdluis echt hardnekkig dan schakelen wij de GGD of een andere instantie in om te helpen.

M

Maatschappelijk werk

Wij doen er alles aan om onze medewerkers, leerlingen en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom is er op afspraak een schoolmaatschappelijk werker van Farent op school aanwezig. Deze ondersteunt u en de leerkracht met opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en eventuele problemen op dat vlak. Ook ondersteunt de maatschappelijk werker individuele leerlingen. Voor meer informatie over zorgondersteuning zie Z: Zorgteam.

Medewerkers

Basisschool Noorderlicht heeft twee conciërges; Jos van Herwijnen en Tineke Meijer. Voor u als ouder zijn zij uw wegwijzer en kunt u hen voor veel zaken aanspreken.

Zij zijn te vinden achter de receptiebalie bij de hoofdingang.

Tineke Wijgers is administratief medewerker, voor adreswijziging e.d. kunt u haar mailen tineke@bsnoorderlicht.nl
Het team voor de basisschool bestaat uit ongeveer 40 personen. Alle personeelsleden van ons Kindcentrum vindt u in de KinderCampus app.

 

Medezeggenschap

Vindt u het leuk om zich bezig te houden met het beleid op onze KinderCampus? Dan bent u van harte welkom om mee te denken in de medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en medewerkers. De directeur adviseert en informeert. In de medezeggenschapsraad bespreekt u allerlei beleidsontwikkelingen in de organisatie. Denk aan personeelsbeleid, het concept van de school of veranderingen in de koers van onze KinderCampus. U denkt inhoudelijk mee over ons onderwijs. Als lid van de medezeggenschapsraad adviseert u, maar heeft u soms ook instemmingsrecht. Op een andere manier een bijdrage leveren aan onze KinderCampus? Dat kan via stichting ouders Noorderlicht of als klassenouder (zie K).

 

Mediatheek

In de aula van ons kindcentrum hebben we een bibliotheek. Alle kinderen van ons kindcentrum mogen één keer in de week een bezoek brengen aan de schoolbibliotheek. Daar kunnen de kinderen iedere week 3 boeken lenen.

 

Meldcode Kindermishandeling

Op de scholen van ATO-Scholenkring wordt de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling toegepast. Dit betekent dat het team bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling zal handelen volgens het 5-stappenplan. De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure en zorgt ervoor dat deze kwalitatief goed verloopt. De meldcode met het stappenplan is op te vragen bij de schoolleiding/zorgcoördinatoren.

Musical groep 8

Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 flink geoefend voor de eindmusical. Deze musical wordt op de voorlaatste dag (donderdagavond) opgevoerd voor de ouders. Iedere leerling ontvangt 2 tickets om aan hun ouders te geven. Meer gasten is niet mogelijk. Na de musical is er een kort afscheid van de teamleden aan de leerlingen van groep 8. Ze nemen namelijk afscheid van de hele school.

N

Naschoolse opvang

(zie B: Buitenschoolse opvang)

 

Nieuwsbrief

Op KinderCampus Noorderlicht zien wij ouders als onze partners. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwtjes. Bijvoorbeeld over onderwijsontwikkelingen, het vertrek of de komst van leerkrachten, vakanties etc. Dit doen wij onder andere via onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich via de website aanmelden. Ook kunt u de nieuwsbrieven in de Noorderlicht app terugvinden. Zo bent u altijd goed op de hoogte van het laatste nieuws. Wel zo fijn! Voor meer informatie over communicatie met u als ouder, kijk onder de C: Communicatie.

O

Ongevallen & schade

Wij vinden de veiligheid van uw kind en haar/zijn spullen ontzettend belangrijk (zie V: Veiligheid). Toch kan het ondanks ons veiligheidsbeleid wel eens misgaan. KinderCampus Noorderlicht heeft daarom voor alle kinderen en leerkrachten een verzekering afgesloten die vergoeding geeft bij ongevallen. Deze verzekering geldt voor de tijd dat uw kind aanwezig is op de KinderCampus. Onderweg van en naar school/opvang (maximaal een half uur) en tijdens activiteiten, zoals uitstapjes en sportdagen is de verzekering ook geldig. Ook ouders (of anderen) die op KinderCampus Noorderlicht meehelpen zijn verzekerd.

Wij raden aan uw kind geen dure dingen mee te geven zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges enz. Deze zaken kan een kind makkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of het denkt er niet meer aan tijdens een spel. Een mobiele telefoon mag mee naar school, maar tijdens de les bergt de leerkracht deze op (Zie T: Telefoongebruik). Bij verlies, schade of diefstal bent u als ouder zelf aansprakelijk.

Voor kledingadvies zie de K: Kleding.

 

Openingstijden

KinderCampus Noorderlicht is open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot en met 18.30 uur. In het weekend zijn wij gesloten. In vakantieperiodes hebben de kinderen geen les, maar bieden wij wel buitenschoolse opvang aan (zie de B).

 

Oudergesprekken

Natuurlijk houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Dat doen we met rapporten (zie R) en portfolio’s (zie P), maar ook met pedagogische oudergesprekken. Deze gelden voor groep 1 t/m 8. In elk schooljaar krijgt u na ongeveer 4-6 weken een oudergesprek. Deze gesprekken duren 15 minuten en worden gepland via de datumprikker.

In juni vinden voor ouders van kinderen in groep 7 de voorlopige adviesgesprekken plaats. Hierin geven wij u ons advies over het minimale niveau dat uw kind in het vervolgonderwijs aankan. Het definitieve advies geven in groep 8.

Heeft u tussendoor vragen of opmerkingen? Dan kunt u uiteraard altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Dat kan na afloop van de schooldag. Als u meer tijd nodig heeft, kunt u een afspraak maken. Alle leerkrachten zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u in onze app.

 

Ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis in Nederland. Wel vragen wij u als ouder om een ouderbijdrage (zie de K: Kosten).

 

Oudercommissie

De Oudercommissie Kinderopvang bestaat uit ouders die een kind in de opvang hebben. Als lid van deze commissie bespreekt u allerlei (beleids)ontwikkelingen en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de opvang.

Op een andere manier een bijdrage leveren aan onze KinderCampus? Dat kan als klassenouder (Zie K: klassenouder) als lid van SON of via de medezeggenschapsraad (zie M: medezeggenschap).

 

Overblijven

Op maandag, dinsdag en donderdag heeft uw kind tussen 12.00-13.00 uur middagpauze. Uw kind kan dan naar huis gaan om te lunchen, maar ook overblijven op school (zie T: Tussenschoolse opvang). Hij/zij eet dan samen met de andere overblijvende kinderen en de overblijfkracht. De lunch geeft u zelf aan uw kind mee (zie de E: Eten & drinken).

P

Parkeren

Wij stimuleren zoveel mogelijk om uw kind lopend of met de fiets naar de KinderCampus te brengen. Dit omdat KinderCampus Noorderlicht in een woonwijk ligt. Wilt u uw kind toch met de auto naar school brengen? Dan kan uiteraard. Let er dan wel op dat u de toegangshekken vrijhoudt en dat u parkeert in de daarvoor bestemde vakken. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt u onder de B.

 

Passend onderwijs

Alle kinderen zijn welkom op KinderCampus Noorderlicht, ook kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Natuurlijk hebben we wel de mogelijkheden en deskundigheid nodig om uw kind optimaal te begeleiden. Samen met u als ouder onderzoeken we wat het beste is voor uw kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor uw kind.

Onze KinderCampus maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV Meierij is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s‑Hertogenbosch en omstreken). Zo zorgen wij er samen voor dat ieder zorgkind de beste plek krijgt, zo dicht mogelijk bij huis. Het samenwerkingsverband betaalt de kosten voor de extra zorg. In ons SchoolOndersteuningsProfiel vindt u onze mogelijkheden om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen.

 

Personeel (zie M: Medewerkers)

 

Pestprotocol

Wij willen dat ieder kind met plezier en een veilig gevoel naar onze KinderCampus komt. Pesten past daar niet bij. Wij hebben dan ook een speciaal pestprotocol opgesteld. Zijn er signalen dat uw kind gepest wordt? Dan is het belangrijk dat zowel de leerkracht als u op de hoogte zijn. De leerkracht neemt bij signalen contact met u op en registreert de signalen in een speciaal systeem. Ook doet hij/zij een melding bij de Intern Begeleider en PMM’er (vertrouwenspersoon). Zo is er een goed overzicht van het aantal meldingen. Er volgt een afzonderlijk gesprek met de gepeste leerling en daarna met de pester(s), de meelopers en kinderen met een positieve invloed. Samen maken ze een plan. Na een of twee weken volgt er een nieuw gesprek om te kijken of er iets veranderd is. Stopt het pesten niet, dan volgt een gesprek met ouders, leerkracht en een interne begeleider. Hierbij zetten we afspraken op papier. In het uiterste geval kunnen we een pester schorsen of verwijderen (zie de S: Schorsing & verwijdering).

Op school besteden we speciale aandacht aan cyberpesten. Zo willen we onze leerlingen bewust maken van de gevaren van internet en de strafbare feiten.

 

Portfolio

Om kinderen te motiveren zelf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling werken wij op KinderCampus Noorderlicht naast rapporten (zie R) ook met portfolio’s. Met een portfolio hebben uw kind, medewerkers en u als ouder inzicht in de ontwikkeling van het kind. Uw kind denkt na over vragen als ‘Wat heb ik geleerd?’, ‘Wat wil ik nu leren?’ en ‘Wat kan ik voortaan anders of beter doen?’. Bij jongere kinderen is het portfolio meer beschrijvend. Naarmate uw kind ouder wordt, bepaalt het steeds meer zelf zijn/haar persoonlijke doelen. Uiteraard met hulp van de leerkracht.

Als ouder heeft u altijd inzicht in het portfolio van uw kind. Het portfolio staat ter inzage op school of u krijgt het mee naar huis. Op basis van het portfolio voert uw kind een kindgeleid oudergesprek met u. De leerkracht is hier (gedeeltelijk) bij aanwezig om uw kind te ondersteunen.  Uw kind bereidt dit gesprek samen met de leerkracht voor.

R

Rapport

Naast het portfolio (zie P) werken we op onze KinderCampus met het rapport. In groep 1 krijgen kinderen twee keer per jaar een rapport (in januari/februari en in juni/juli). Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport (in februari en in juni/juli). In tegenstelling tot het portfolio, dat vooral voor de kinderen is, is het rapport vooral bestemd voor u als ouder. In groep 1 t/m 3 werken we nog niet met cijfers. Die voeren we langzaam in vanaf groep 4. Vanaf groep 6 beoordelen we alle meetbare vakken met een cijfer. In het rapport vindt u ook de resultaten van het CITO-leerlingenvolgsysteem (zie C: CITO-toets).

Verlaat uw kind tussentijds onze KinderCampus? Dan geven wij uw kind een onderwijskundig rapport mee. Daarin staan persoonlijke en sociale aspecten van uw kind. Ook zetten wij erin met welke methodes uw kind heeft gewerkt en hoe ver uw kind gevorderd is. Zo is de nieuwe leerkracht goed op de hoogte.

 

Roken

Wij vinden de gezondheid van uw kind en onze medewerkers belangrijk en geven onze kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom is het voor (hulp)ouders en personeel verboden te roken in de schoolgebouwen en op de pleinen. Dit geldt ook voor uitstapjes en schoolreisjes. Wij vinden het prettig als u als ouder/verzorger niet rookt in het bijzijn van uw kind. Ook niet net buiten de hekken vlak voor de school.

 

Rooster (zie S: Schooltijden)

 

Route 8 (Zie E: Eindtoets basisonderwijs)

 

Routebeschrijving & Plattegrond

KinderCampus Noorderlicht ligt aan de Eerste Rompert 9, 5233 EA in ‘s- Hertogenbosch.

S

Schoolarts

Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, neemt de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) de taken van het consultatiebureau over. In groep drie krijgt uw kind een onderzoek van de assistent van de GGD. De assistent kijkt naar de ontwikkeling en gezondheid, groei (lengte, gewicht, eten, slapen), zien en horen. Als er resultaten zijn die voor de school ook belangrijk zijn, kan de assistent deze met uw toestemming met de leerkracht bespreken. In groep 6 of 7 krijgt uw kind nog een keer een onderzoek. Hierbij kijkt een assistent naar lengte, groei, het gewicht en het zien (algemeen zicht en kleuren zien). Dit onderzoek gebeurt op school. Als ouder bent u niet aanwezig bij dit onderzoek, maar uiteraard krijgt u wel een brief met de resultaten.

Schoolfoto

KinderCampus Noorderlicht werkt met een schoolfotograaf. Ieder schooljaar maakt deze foto’s van uw kind en van de hele klas. Als u wilt, kunt u deze foto’s kopen. Via de app krijgt u van tevoren te horen op welke datum de schoolfotograaf foto’s maakt. Zo kunt u uw kind voorbereiden op het maken van de foto’s.

 

Schoolkamp/ Introductiekamp

Zit uw kind in groep 7 of 8 en is het schooljaar net gestart? Dan is het tijd om aan de groepsvorming te werken. Op onze KinderCampus kiezen we ervoor om aan het begin van het schooljaar een introductiekamp te organiseren waarbij groepsvorming centraal staat. Uw kind gaat dus in groep 7 en groep 8 op kamp.

 

Schoolreis

Ieder jaar wordt er voor de leerlingen van groep 1 tot en met 6 een schoolreis georganiseerd. Dit wordt gedaan door leerkrachten en ouders van Stichting Ouders Noorderlicht. Wij maken ieder jaar een afweging in wat een geschikt schoolreisje is.

 

Schooltijden

De deur van onze basisschool gaat open om 8.15 uur. Wanneer leerlingen het plein oplopen dienen zij de school in te gaan. Voor 8.15 uur zijn de leerlingen welkom op het plein en spelen daar voor schooltijd. Er zijn dan ook kinderen van de Voor Schoolse Opvang op het plein.
Om      8.15 uur gaat de eerste bel:      deuren open, leerlingen mogen naar binnen.
Om      8.25 uur gaat de tweede bel:    alle leerlingen in de klas
Om      8.30 uur gaat de derde bel:       aanvang lessen/instructie

Zit uw kind in groep 1 of 2? Dan bent u van harte welkom om tussen 8.15 uur tot 8.25 uur uw kind af te zetten bij de klassendeur Wanneer uw kleuter dit zelfstandig kan is het belangrijk uw kindje dit ook zelf te laten doen. (Let op, u dient als ouder die meeloopt met de kinderen voor de eerste schoolbel te wachten buiten de hekken. Dus niet op het plein.

Van 12.00 uur tot 13.00 uur is het middagpauze. Er is dan vanaf 12.45 uur toezicht op het schoolplein.

Vanaf groep 3 komt uw kind (zonder u) de school binnen. Daardoor leert uw kind zelfstandig te zijn. Maandag, dinsdag en donderdag duurt de onderwijsdag tot 15.15 uur. Woensdag en vrijdagmiddag is uw kind om 12.30 uur vrij.

 

Schorsing & verwijdering

Wij zijn een vreedzame school en proberen conflicten dan ook altijd op een vreedzame en prettige manier op te lossen. Een schorsing of verwijdering van uw kind is dan ook een laatste redmiddel. Dit doen wij alleen als de situatie onhoudbaar is, bijvoorbeeld bij ernstig grensoverschrijdend gedrag van uw kind/u als ouder(s) of wanneer de relatie tussen de school en u als ouder onherstelbaar is verstoord.
De directeur /manager besluit over een schorsing, het bestuur over een verwijdering. Als ouder ontvangt u een schriftelijk besluit over een verwijdering, nadat het bestuur heeft gesproken met u, uw kind en de directeur.

Snoep (Zie E: Eten & drinken)

 

Sociale media

Wij houden u als ouder graag op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen. Dit doen wij o.a. met verschillende sociale media. Zo hebben wij verschillende Facebookpagina’s: 1 schoolpagina (@basisschool.noorderlicht) en leerpleinpagina’s (zoek op BS Noorderlicht). Tevens hebben wij een Twitteraccount (@BSNoorderlicht). En u kunt ons vinden op Instagram (@basisschoolnoorderlicht). Op deze kanalen vindt u actueel nieuws. We laten hier bijvoorbeeld zien wat we hebben gedaan in de lessen van die dag en we plaatsen foto’s van vieringen. Ook vindt u hier soms (aanvullende) huiswerkopdrachten en filmpjes van ons onderwijs.

We hebben duidelijke afspraken over de inzet van sociale media:

We plaatsen geen portretfoto’s van kinderen op onze media.
We plaatsen foto’s van groepjes kinderen.
We zetten nooit achternamen op onze media.
We willen zoveel mogelijk inhoudelijk communiceren. We gebruiken ‘goede smaak’ bij het selecteren van beelden en teksten.
Wij reageren op reacties van ouders. Ook negatieve reacties nemen we daarin mee en gaan graag het verdere gesprek aan.
We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik) te verwijderen.
‘Wij vertrouwen u als ouder en u vertrouwt de school’ is ons uitgangspunt!

Heeft u moeite met het begrijpen van sociale media? Wij organiseren workshops voor u als ouder.

Daarnaast hebben we een extra internetsite: www.instructiegemist.nl waar u onderwijsaanbod (instructiefilmpjes) vindt. Deze site is uitgebouwd tijdens de schoolsluitingen tijdens de Covidpandemie.

 

SON

Deze stichting, Stichting Ouders Noorderlicht, beheert de bijdrage van de ouders (vrijwillige ouderbijdrage). De stichting bepaalt in afstemming met de school waar het geld aan uitgegeven wordt. Bij de uitvoering van de activiteiten, denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en schoolreis, doet SON een beroep op andere (hulp)ouders.

 

SOP: Schoolondersteuningsprofiel  

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (ook wel SOP genoemd). Daarin staat wat we doen om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo weet u wat u als ouder kunt verwachten. In het schoolondersteuningsprofiel staat bijvoorbeeld:

 • welke basiskwaliteit en basisondersteuning we bieden
 • welke extra ondersteuning we kunnen bieden
 • wie wat doet als een kind meer ondersteuning nodig heeft (de zorgstructuur)
 • wat de grenzen zijn van wat we kunnen bieden
 • welke doelen en ambities we hebben

U kunt het actuele schoolondersteuningsprofiel vinden op onze website.

 

Spelen op het Speelleerplein na schooltijd

Onze pleinen zijn na schooltijd, in het weekend en in de vakanties toegankelijk voor de leerlingen van onze school. Let op: er hangen bordjes rondom de school met verboden toegang. De afspraak met de (wijk)politie is dat onze leerlingen mogen spelen. Bij een dichte poort mogen zij over het hek klimmen, echter de kinderen dienen zich aan de regels te houden die ook gelden als het school is. De politie kan niet altijd zien wie leerlingen van onze school zijn, dus bij onraad adviseert u uw kind dan afstand te nemen of naar huis te gaan.
De BSO-kinderen en medewerkers heeft altijd de eerste rechten. Kortom als zij het plein nodig hebben, dan kunnen andere kinderen er niet spelen. Dit alles wordt regelmatig in de klassen besproken.

 

Sportdag

Eenmaal per jaar hebben we een sportdag.

Deze dag wordt georganiseerd in het kader van de Koningspelen.

Groep 1-2 doet spelactiviteiten rondom de school.

Vanaf groep 3 doen de leerlingen sport- en spelactiviteiten op een nabijgelegen sportveld.

 

Studiedagen

Wij vinden het belangrijk dat ons personeel zich blijft ontwikkelen en op de hoogte is van de laatste inzichten in het onderwijs. Daarom hebben onze medewerkers een aantal studiedagen per jaar. Uw kind heeft die dag geen les en is verplicht vrij.

In de jaarkalender kunt u zien wanneer er studiedagen zijn. Deze kalender kunt u op de website downloaden of bekijken via onze app . Ook op onze Facebookpagina (zie S: Sociale media) kondigen wij studiedagen aan.

T

Tarieven

(zie K: Kosten)

 

Team

(Zie M: Medewerkers)

 

Telefoongebruik

(zie D: Digitale divices)

Misschien vindt u het prettig om uw kind een telefoon mee naar school te geven, zodat u na schooltijd kunt bellen over het ophalen of bijvoorbeeld het spelen bij andere kinderen. Dat is uiteraard geen probleem. Uw kind geeft de telefoon aan het begin van de les af aan de leerkracht en krijgt deze na afloop weer terug. Tijdens de les mag uw kind de telefoon dus niet gebruiken. Wel adviseren wij u uw kind geen dure smartphone mee te geven. Als KinderCampus Noorderlicht zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

 

Toetsen

Wij houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Dit doen wij met behulp van het Leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken zowel objectieve toetsen, die losstaan van de gebruikte lesmethode en methode gebonden toetsen. Met behulp van deze toetsen meet de leerkracht van uw kind in hoeverre uw kind de leerstof heeft begrepen of geleerd. En dus ook op welke onderdelen uw kind misschien wat extra hulp nodig heeft.
De toetsen die we gebruiken voor het volgen van uw kind door de jaren heen, zijn ontwikkeld en uitgebracht door het CITO. De resultaten slaan we op in een computersysteem. Uiteraard beschermen wij deze gegevens zorgvuldig. Meer informatie over de CITO-toets? Zie de C: CITO-toets en E: Eindtoets basisonderwijs.

 

Trakteren

Op school wordt niet getrakteerd (zie verjaardagen). Ook andere gelegenheden als een afschied bij schoolwissel vieren we op andere gepaste wijze.

 

Tussenschoolse opvang

Bent u overdag aan het werk of hebt u andere verplichtingen? Geen probleem! In de middagpauze kan uw kind tegen een vergoeding onder toezicht van overblijfouders overblijven (zie O: Overblijven). Soms is dat in de klassen, soms in andere ruimtes. Voor de veiligheid en het plezier van uw kind gelden bij de tussenschoolse opvang regels en afspraken. Voor vragen of informatie, stuur een mail naar: info@bsnoorderlicht.nl (vermeld in de onderwerpregel: Overblijven). Bellen kan ook: 073- 8511399.

V

Vakanties & vrije dagen

Alle informatie over vakanties en vrije dagen vindt u in onze kalender. Die is te downloaden via de website of te vinden in onze KinderCampus app.

 

Veiligheid

Wij hechten grote waarde aan veiligheid op KinderCampus Noord. Dat geldt zowel voor de sociale als de fysieke veiligheid. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat er iets misgaat. Daarom zijn er altijd gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig. Daarnaast hebben wij twee geschoolde vertrouwenspersonen; de PMM’ers. Alle basisscholen van ATO-Scholenkring zijn aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie, een onafhankelijke klachtencommissie (Zie K: Klachten). Voor de opvang is dit de onafhankelijke Brabantse klachtencommissie. Het schoolgebouw waarin KinderCampus Noord is gehuisvest, is veilig en heeft een actueel ontruimingsplan.

KinderCampus Noorderlicht heeft een Veiligheidsplan opgesteld. Bij calamiteiten kan de school snel worden ontruimd. KinderCampus Noorderlicht heeft personeelsleden die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener (ook wel BHV-er genoemd) en er zijn voldoende personeelsleden met een geldig EHBO-diploma. Onder leiding van de bedrijfshulpverleners wordt met de kinderen 1-2 keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden.

 

Verjaardagen

Natuurlijk vieren wij de verjaardag van uw kind graag! Het is tenslotte een bijzondere dag.

Uw kind wordt in het zonnetje gezet en mag een leuke activiteit kiezen die hij/zij samen met de klasgenoten mag doen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een spelletje.

Op KinderCampus Noorderlicht wordt niet getrakteerd op school.

 

Verlof

Uw kind mag niet zomaar een schooldag missen. Dat staat in de Leerplichtwet (Zie L: Leerplicht) die geldt voor kinderen ouder dan 5 jaar. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor u uw kind niet naar school laat gaan. Daar hebben wij alle begrip voor. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Samen met de directeur bespreekt u dan hoeveel verlofdagen uw kind krijgt.

Wilt u op vakantie onder schooltijd? Dat is niet toegestaan, behalve als dat door de aard van uw beroep niet anders kan. U moet dan aantonen dat het voor u niet mogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan. Vraag het vakantieverlof op tijd aan via het formulier ‘Buitengewoon verlof’.

U kunt het formulier voor buitengewoon verlof ophalen aan de receptie van de school. Lever het uitgeprinte en ingevulde document vervolgens ook weer in bij de conciërge. U kunt ook een aanvraag voor buitengewoon verlof doen via de Noorderlicht app. Dit verlof moet door de directie goedgekeurd worden. Neemt uw kind (zonder overleg of goedkeuring) verlof, dan melden wij dit volgens de Leerplichtwet bij de leerplichtambtenaar.

 

Verzekering

(Zie O: Ongevallen & schade)

 

Verzuim

Is uw kind leerplichtig? Dan mag het niet zomaar wegblijven van school. Kan uw kind niet naar school komen omdat het ziek is? Doe dan een officiële ziekmelding (zie Z). Wilt u buitengewoon verlof aanvragen? Bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, huwelijk of ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant? Zie dan de V: Verlof. Blijft uw kind zonder toestemming van de school thuis? Dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u onder de L.

 

Vliegende brigade

Binnen de opvang werken we met de ‘Vliegende brigade’. Dit multidisciplinaire team ondersteunt de medewerkers van de kinderopvang, peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Het team ondersteunt bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. Zo zorgen wij ervoor dat uw kind de best mogelijke begeleiding krijgt.

W

Wegwijzering

Binnen ons gebouw is de bewegwijzering aangepast aan de thema’s die bij de leerpleinen horen (zie L: leerpleinen).

Z

Ziekmelden

Is uw kind ziek en lukt het niet om naar school te gaan? Geeft u dit bij voorkeur via de  Noorderlicht app aan ons door. Asl u toch liever wilt bellen: vanaf 8.00 uur kunt u bellen met het hoofdgebouw via telefoonnummer 073-8511399. Geeft u wel voor aanvang van de lessen door dat uw kind niet naar school kan komen, zodat de leerkracht op tijd op de hoogte is.

Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Mist uw kind één of meerdere lessen zonder dat wij op de hoogte zijn en/of toestemming hebben gegeven, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Zorgoverleg

(zie Z: Zorgteam)

Zorgteam

Wij vinden het belangrijk om aandacht aan ieder kind te geven. Ook kinderen die wat meer zorg nodig hebben. Binnen KinderCampus Noorderlicht hebben wij daarom sinds 2007 een zorgteam (0-13 jaar). Het zorgteam buigt zich over kinderen met een bredere problematiek, zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Het zorgteam overlegt met de medewerker en u als ouder en adviseert hoe ze uw kind in zijn/haar ontwikkeling kan stimuleren. Het zorgteam kan uw kind als dat nodig is doorverwijzen naar een zorginstantie.

Het team bestaat uit een zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werker (zie M: maatschappelijk werk) van een een sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij komen regelmatig bij elkaar voor een zorgoverleg. Bij de sociaal verpleegkundige kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de groei van uw kind, de opvoeding, het oplossen van allerlei problemen, bedplassen, hoofdluis, slecht slapen en nog veel meer. De sociaal verpleegkundige houdt 1 x per maand spreekuur in onze school. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken via de GGD (telefoonnummer: 073-6404500).

 

 

Mist u onderwerpen in deze wegwijzer/ABC?
Laat het ons dan weten!

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@bsnoorderlicht.nl

Medewerkers

16 groepen Ma Di Woe Do Vrij
1-2 Egel Manon Manon Manon Manon Manon
1-2 Vos Femke Femke Trees Femke Femke
1-2 Specht Frencis Frencis Frencis Trees Trees
1-2 Hert Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse
Onderwijsassistent      Monique
3 Rog Nathalie Nathalie Christel Christel Christel
3 Dolfijn Hilke Hilke/LIO LIO Stef Hilke/LIO Hilke
3 Zeehond Eefje Eefje Eefje Simone Simone
4 Zeepaard Hilde Hilde Hilde Rochelle Rochelle
4 Schildpad Lieke Lieke Lieke Lieke Lieke
Onderwijsassistent          Sanne
5 Meeuw AM AM AM Desiree Desiree
5 Muis Tjerk Tjerk Desiree Tjerk Tjerk
6 Konijn Saskia Saskia Saskia Eefje Saskia
6 Das Joyce Joyce Joyce Joyce Joyce
Onderwijsassistent         Anne
7-8 Steenbok Milou Milou Rob Rob Rob
7-8 Bergleeuw Alex Alex Alex Alex Alex
7-8 Hagedis Mandy Mandy Mandy Mandy Mandy
Onderwijsassistent      Wendy

 

Basisschool Noorderlicht heeft twee conciërges; Jos van Herwijnen en Tineke Meijer. Voor u als ouder zijn zij uw wegwijzer en kunt u hen voor veel zaken aanspreken.
Zij zijn te vinden achter de receptiebalie bij de hoofdingang.

Tineke Wijgers is administratief medewerker, voor adreswijziging e.d. kunt u haar mailen tineke@bsnoorderlicht.nl

 

Medezeggenschap

Vindt u het leuk om zich bezig te houden met het beleid op onze KinderCampus? Dan bent u van harte welkom om mee te denken in de medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en medewerkers. De directeur adviseert en informeert. In de medezeggenschapsraad bespreekt u allerlei beleidsontwikkelingen in de organisatie. Denk aan personeelsbeleid, het concept van de school of veranderingen in de koers van onze KinderCampus. U denkt inhoudelijk mee over ons onderwijs. Als lid van de medezeggenschapsraad adviseert u, maar heeft u soms ook instemmingsrecht. Op een andere manier een bijdrage leveren aan onze KinderCampus? Dat kan via stichting ouders Noorderlicht of als klassenouder (zie K).

 

Mediatheek

In de aula van ons kindcentrum hebben we een bibliotheek. Alle kinderen van ons kindcentrum mogen één keer in de week een bezoek brengen aan de schoolbibliotheek. Daar kunnen de kinderen iedere week 3 boeken lenen.

 

Meldcode Kindermishandeling

Op de scholen van ATO-Scholenkring wordt de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling toegepast. Dit betekent dat het team bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling zal handelen volgens het 5-stappenplan. De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure en zorgt ervoor dat deze kwalitatief goed verloopt. De meldcode met het stappenplan is op te vragen bij de schoolleiding/zorgcoördinatoren.

 

N

Naschoolse opvang

(zie B: Buitenschoolse opvang)

 

Nieuwsbrief

Op KinderCampus Noorderlicht zien wij ouders als onze partners. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwtjes. Bijvoorbeeld over onderwijsontwikkelingen, het vertrek of de komst van leerkrachten, vakanties etc. Dit doen wij onder andere via onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich via de website aanmelden. Ook kunt u de nieuwsbrieven in de Noorderlicht app terugvinden. Zo bent u altijd goed op de hoogte van het laatste nieuws. Wel zo fijn! Voor meer informatie over communicatie met u als ouder, kijk onder de C: Communicatie.

 

O

Ongevallen & schade

Wij vinden de veiligheid van uw kind en haar/zijn spullen ontzettend belangrijk (zie V: Veiligheid). Toch kan het ondanks ons veiligheidsbeleid wel eens misgaan. KinderCampus Noorderlicht heeft daarom voor alle kinderen en leerkrachten een verzekering afgesloten die vergoeding geeft bij ongevallen. Deze verzekering geldt voor de tijd dat uw kind aanwezig is op de KinderCampus. Onderweg van en naar school/opvang (maximaal een half uur) en tijdens activiteiten, zoals uitstapjes en sportdagen is de verzekering ook geldig. Ook ouders (of anderen) die op KinderCampus Noorderlicht meehelpen zijn verzekerd.

Wij raden aan uw kind geen dure dingen mee te geven zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges enz. Deze zaken kan een kind makkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of het denkt er niet meer aan tijdens een spel. Een mobiele telefoon mag mee naar school, maar tijdens de les bergt de leerkracht deze op (Zie T: Telefoongebruik). Bij verlies, schade of diefstal bent u als ouder zelf aansprakelijk.

Voor kledingadvies zie de K: Kleding.

 

Openingstijden

KinderCampus Noorderlicht is open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot en met 18.30 uur. In het weekend zijn wij gesloten. In vakantieperiodes hebben de kinderen geen les, maar bieden wij wel buitenschoolse opvang aan (zie de B).

 

Oudergesprekken

Natuurlijk houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Dat doen we met rapporten (zie R) en portfolio’s (zie P), maar ook met pedagogische oudergesprekken. Deze gelden voor groep 1 t/m 8. In elk schooljaar krijgt u na ongeveer 4-6 weken een oudergesprek. Deze gesprekken duren 15 minuten en worden gepland via de datumprikker.

In juni vinden voor ouders van kinderen in groep 7 de voorlopige adviesgesprekken plaats. Hierin geven wij u ons advies over het minimale niveau dat uw kind in het vervolgonderwijs aankan. Het definitieve advies geven in groep 8.

Heeft u tussendoor vragen of opmerkingen? Dan kunt u uiteraard altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Dat kan na afloop van de schooldag. Als u meer tijd nodig heeft, kunt u een afspraak maken. Alle leerkrachten zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u in onze app.

 

Ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis in Nederland. Wel vragen wij u als ouder om een ouderbijdrage (zie de K: Kosten).

 

Oudercommissie

De Oudercommissie Kinderopvang bestaat uit ouders die een kind in de opvang hebben. Als lid van deze commissie bespreekt u allerlei (beleids)ontwikkelingen en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de opvang.

Op een andere manier een bijdrage leveren aan onze KinderCampus? Dat kan als klassenouder (Zie K: klassenouder) als lid van SON of via de medezeggenschapsraad (zie M: medezeggenschap).

 

Overblijven

Op maandag, dinsdag en donderdag heeft uw kind tussen 12.00-13.00 uur middagpauze. Uw kind kan dan naar huis gaan om te lunchen, maar ook overblijven op school (zie T: Tussenschoolse opvang). Hij/zij eet dan samen met de andere overblijvende kinderen en de overblijfkracht. De lunch geeft u zelf aan uw kind mee (zie de E: Eten & drinken).

 

P

Parkeren

Wij stimuleren zoveel mogelijk om uw kind lopend of met de fiets naar de KinderCampus te brengen. Dit omdat KinderCampus Noorderlicht in een woonwijk ligt. Wilt u uw kind toch met de auto naar school brengen? Dan kan uiteraard. Let er dan wel op dat u de toegangshekken vrijhoudt en dat u parkeert in de daarvoor bestemde vakken. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt u onder de B.

 

Passend onderwijs

Alle kinderen zijn welkom op KinderCampus Noorderlicht, ook kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Natuurlijk hebben we wel de mogelijkheden en deskundigheid nodig om uw kind optimaal te begeleiden. Samen met u als ouder onderzoeken we wat het beste is voor uw kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor uw kind.

Onze KinderCampus maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV Meierij is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s‑Hertogenbosch en omstreken). Zo zorgen wij er samen voor dat ieder zorgkind de beste plek krijgt, zo dicht mogelijk bij huis. Het samenwerkingsverband betaalt de kosten voor de extra zorg. In ons SchoolOndersteuningsProfiel vindt u onze mogelijkheden om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen.

 

Personeel (zie M: Medewerkers)

 

Pestprotocol

Wij willen dat ieder kind met plezier en een veilig gevoel naar onze KinderCampus komt. Pesten past daar niet bij. Wij hebben dan ook een speciaal pestprotocol opgesteld. Zijn er signalen dat uw kind gepest wordt? Dan is het belangrijk dat zowel de leerkracht als u op de hoogte zijn. De leerkracht neemt bij signalen contact met u op en registreert de signalen in een speciaal systeem. Ook doet hij/zij een melding bij de Intern Begeleider en PMM’er (vertrouwenspersoon). Zo is er een goed overzicht van het aantal meldingen. Er volgt een afzonderlijk gesprek met de gepeste leerling en daarna met de pester(s), de meelopers en kinderen met een positieve invloed. Samen maken ze een plan. Na een of twee weken volgt er een nieuw gesprek om te kijken of er iets veranderd is. Stopt het pesten niet, dan volgt een gesprek met ouders, leerkracht en een interne begeleider. Hierbij zetten we afspraken op papier. In het uiterste geval kunnen we een pester schorsen of verwijderen (zie de S: Schorsing & verwijdering).

Op school besteden we speciale aandacht aan cyberpesten. Zo willen we onze leerlingen bewust maken van de gevaren van internet en de strafbare feiten.

 

Portfolio

Om kinderen te motiveren zelf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling werken wij op KinderCampus Noorderlicht naast rapporten (zie R) ook met portfolio’s. Met een portfolio hebben uw kind, medewerkers en u als ouder inzicht in de ontwikkeling van het kind. Uw kind denkt na over vragen als ‘Wat heb ik geleerd?’, ‘Wat wil ik nu leren?’ en ‘Wat kan ik voortaan anders of beter doen?’. Bij jongere kinderen is het portfolio meer beschrijvend. Naarmate uw kind ouder wordt, bepaalt het steeds meer zelf zijn/haar persoonlijke doelen. Uiteraard met hulp van de leerkracht.

Als ouder heeft u altijd inzicht in het portfolio van uw kind. Het portfolio staat ter inzage op school of u krijgt het mee naar huis. Op basis van het portfolio voert uw kind een kindgeleid oudergesprek met u. De leerkracht is hier (gedeeltelijk) bij aanwezig om uw kind te ondersteunen.  Uw kind bereidt dit gesprek samen met de leerkracht voor.

 

R

Rapport

Naast het portfolio (zie P) werken we op onze KinderCampus met het rapport. In groep 1 krijgen kinderen twee keer per jaar een rapport (in januari/februari en in juni/juli). Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport (in februari en in juni/juli). In tegenstelling tot het portfolio, dat vooral voor de kinderen is, is het rapport vooral bestemd voor u als ouder. In groep 1 t/m 3 werken we nog niet met cijfers. Die voeren we langzaam in vanaf groep 4. Vanaf groep 6 beoordelen we alle meetbare vakken met een cijfer. In het rapport vindt u ook de resultaten van het CITO-leerlingenvolgsysteem (zie C: CITO-toets).

Verlaat uw kind tussentijds onze KinderCampus? Dan geven wij uw kind een onderwijskundig rapport mee. Daarin staan persoonlijke en sociale aspecten van uw kind. Ook zetten wij erin met welke methodes uw kind heeft gewerkt en hoe ver uw kind gevorderd is. Zo is de nieuwe leerkracht goed op de hoogte.

 

Roken

Wij vinden de gezondheid van uw kind en onze medewerkers belangrijk en geven onze kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom is het voor (hulp)ouders en personeel verboden te roken in de schoolgebouwen en op de pleinen. Dit geldt ook voor uitstapjes en schoolreisjes. Wij vinden het prettig als u als ouder/verzorger niet rookt in het bijzijn van uw kind. Ook niet net buiten de hekken vlak voor de school.

 

Rooster (zie S: Schooltijden)

 

Route 8 (Zie E: Eindtoets basisonderwijs)

 

Routebeschrijving & Plattegrond

KinderCampus Noorderlicht ligt aan de Eerste Rompert 9, 5233 EA in ‘s- Hertogenbosch.

 

S

Schoolarts

Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, neemt de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) de taken van het consultatiebureau over. In groep drie krijgt uw kind een onderzoek van de assistent van de GGD. De assistent kijkt naar de ontwikkeling en gezondheid, groei (lengte, gewicht, eten, slapen), zien en horen. Als er resultaten zijn die voor de school ook belangrijk zijn, kan de assistent deze met uw toestemming met de leerkracht bespreken. In groep 6 of 7 krijgt uw kind nog een keer een onderzoek. Hierbij kijkt een assistent naar lengte, groei, het gewicht en het zien (algemeen zicht en kleuren zien). Dit onderzoek gebeurt op school. Als ouder bent u niet aanwezig bij dit onderzoek, maar uiteraard krijgt u wel een brief met de resultaten.

 

Schoolfoto

KinderCampus Noorderlicht werkt met een schoolfotograaf. Ieder schooljaar maakt deze foto’s van uw kind en van de hele klas. Als u wilt, kunt u deze foto’s kopen. Via de app krijgt u van tevoren te horen op welke datum de schoolfotograaf foto’s maakt. Zo kunt u uw kind voorbereiden op het maken van de foto’s.

 

Schoolkamp/ Introductiekamp

Zit uw kind in groep 7 of 8 en is het schooljaar net gestart? Dan is het tijd om aan de groepsvorming te werken. Op onze KinderCampus kiezen we ervoor om aan het begin van het schooljaar een introductiekamp te organiseren waarbij groepsvorming centraal staat. Uw kind gaat dus in groep 7 en groep 8 op kamp.

 

Schoolreis

Ieder jaar wordt er voor de leerlingen van groep 1 tot en met 6 een schoolreis georganiseerd. Dit wordt gedaan door leerkrachten en ouders van Stichting Ouders Noorderlicht. Wij maken ieder jaar een afweging in wat een geschikt schoolreisje is.

 

Schooltijden

De deur van onze basisschool gaat open om 8.15 uur. Bij aankomst gaat uw kind naar zijn/haar lokaal. Zit uw kind in groep 1 of 2? Dan bent u van harte welkom om van 8.15 uur tot 8.25 uur een kijkje in de klas te nemen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Het is dan de bedoeling dat u de klas verlaat en uw kind aan het werk gaat. Bent u later dan 8.25 uur? Dan kunt u uw kind bij de deur afzetten. Voor de openingstijd is er geen toezicht op het schoolplein.

Van 12.00 uur tot 13.00 uur is het middagpauze. Er is dan vanaf 12.45 uur toezicht op het schoolplein. Vanaf groep 3 komt uw kind ‘s middags alleen (zonder u) de klas binnen. Daardoor leert uw kind zelfstandig te zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag duurt de onderwijsdag tot 15.15 uur. Op woensdag en vrijdagmiddag is uw kind om 12.30 uur vrij.

 

Schorsing & verwijdering

Wij zijn een vreedzame school en proberen conflicten dan ook altijd op een vreedzame en prettige manier op te lossen. Een schorsing of verwijdering van uw kind is dan ook een laatste redmiddel. Dit doen wij alleen als de situatie onhoudbaar is, bijvoorbeeld bij ernstig grensoverschrijdend gedrag van uw kind/u als ouder(s) of wanneer de relatie tussen de school en u als ouder onherstelbaar is verstoord.
De directeur /manager besluit over een schorsing, het bestuur over een verwijdering. Als ouder ontvangt u een schriftelijk besluit over een verwijdering, nadat het bestuur heeft gesproken met u, uw kind en de directeur.

 

Snoep (Zie E: Eten & drinken)

 

Sociale media

Wij houden u als ouder graag op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen. Dit doen wij o.a. met verschillende sociale media. Zo hebben wij in totaal 9 Facebookpagina’s: 1 schoolpagina (@basisschool.noorderlicht) en 5 groepsleerjaarpagina’s van leerjaar 1-2 (zoek op BS Noorderlicht) en 3 plein pagina’s. Tevens hebben we een instagramaccount (bassischool noorderlicht) en een Twitteraccount (@BSNoorderlicht). Op deze kanalen vindt u actueel nieuws. We laten hier bijvoorbeeld zien wat we hebben gedaan in de lessen van die dag en we plaatsen foto’s van vieringen. Ook vindt u hier soms filmpjes van ons onderwijs.

We hebben duidelijke afspraken over de inzet van sociale media:

 • We plaatsen geen portretfoto’s van kinderen op onze media.
 • We plaatsen foto’s van groepjes kinderen.
 • We zetten nooit achternamen op onze media.
 • We willen zoveel mogelijk inhoudelijk communiceren. We gebruiken ‘goede smaak’ bij het selecteren van beelden en teksten.
 • Wij reageren op reacties van ouders. Ook negatieve reacties nemen we daarin mee en gaan graag het verdere gesprek aan.
 • We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik) te verwijderen.
 • ‘Wij vertrouwen u als ouder en u vertrouwt de school’ is ons uitgangspunt!
 • Heeft u moeite met het begrijpen van sociale media? Wij organiseren workshops voor u als ouder.

 

SON

Deze stichting, Stichting Ouders Noorderlicht, beheert de bijdrage van de ouders (vrijwillige ouderbijdrage). De stichting bepaalt in afstemming met de school waar het geld aan uitgegeven wordt. Bij de uitvoering van de activiteiten, denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en schoolreis, doet SON een beroep op andere (hulp)ouders.

 

Speel- en leerplein

Twee leerjaren ‘bewonen’ samen een speel-of leerplein. In de opvang spreken we van een speelplein, in het onderwijs van een leerplein. Dit is een (speel)leeromgeving, die uw kind uitnodigt en uitdaagt om te ontdekken, te spelen en te leren. Wij vinden het belangrijk dat uw kind bij ons op avontuur kan. Het leerplein is zo ingericht dat het uitdaagt en verwondering oproept. Kinderen en medewerkers van verschillende basisgroepen werken intensief samen. Er zijn meerdere medewerkers op het plein aanwezig. Zij nemen samen meer waar dan alleen, vullen elkaar aan, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Zo zorgen wij voor een maximale kwaliteit van onze opvang en het onderwijs. We hebben leerplein Bos voor de groepen 1 en 2, leerplein Oceaan voor groep 3 en 4, leerplein Duin voor groep 5 en 6 en leerplein Rots voor groep 7 en 8.

 

Sportdag

Eenmaal per jaar hebben we een sportdag.

Deze dag wordt georganiseerd in het kader van de Koningspelen.

Groep 1-2 doet spelactiviteiten rondom de school.

Vanaf groep 3 doen de leerlingen sport- en spelactiviteiten op een nabijgelegen sportveld.

 

Studiedagen

Wij vinden het belangrijk dat ons personeel zich blijft ontwikkelen en op de hoogte is van de laatste inzichten in het onderwijs. Daarom hebben onze medewerkers een aantal studiedagen per jaar. Uw kind heeft die dag geen les en is verplicht vrij.

In de jaarkalender kunt u zien wanneer er studiedagen zijn. Deze kalender kunt u op de website downloaden of bekijken via onze app . Ook op onze Facebookpagina (zie S: Sociale media) kondigen wij studiedagen aan.

 

T

Tarieven

(zie K: Kosten)

 

Team

(Zie M: Medewerkers)

 

Telefoongebruik

Misschien vindt u het prettig om uw kind een telefoon mee naar school te geven, zodat u na schooltijd kunt bellen over het ophalen of bijvoorbeeld het spelen bij andere kinderen. Dat is uiteraard geen probleem. Uw kind geeft de telefoon aan het begin van de les af aan de leerkracht en krijgt deze na afloop weer terug. Tijdens de les mag uw kind de telefoon dus niet gebruiken. Wel adviseren wij u uw kind geen dure smartphone mee te geven. Als KinderCampus Noorderlicht zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

 

Toetsen

Wij houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Dit doen wij met behulp van het Leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken zowel objectieve toetsen, die losstaan van de gebruikte lesmethode en methode gebonden toetsen. Met behulp van deze toetsen meet de leerkracht van uw kind in hoeverre uw kind de leerstof heeft begrepen of geleerd. En dus ook op welke onderdelen uw kind misschien wat extra hulp nodig heeft.
De toetsen die we gebruiken voor het volgen van uw kind door de jaren heen, zijn ontwikkeld en uitgebracht door het CITO. De resultaten slaan we op in een computersysteem. Uiteraard beschermen wij deze gegevens zorgvuldig. Meer informatie over de CITO-toets? Zie de C: CITO-toets en E: Eindtoets basisonderwijs.

 

Trakteren

Op school wordt niet getrakteerd (zie verjaardagen).

 

Tussenschoolse opvang  

Bent u overdag aan het werk of hebt u andere verplichtingen? Geen probleem! In de middagpauze kan uw kind tegen een vergoeding onder toezicht van overblijfouders overblijven (zie O: Overblijven). Soms is dat in de klassen, soms in andere ruimtes. Voor de veiligheid en het plezier van uw kind gelden bij de tussenschoolse opvang regels en afspraken. Voor vragen of informatie, stuur een mail naar: info@bsnoorderlicht.nl (vermeld in de onderwerpregel: Overblijven). Bellen kan ook: 073- 8511399.

 

V

Vakanties & vrije dagen

Alle informatie over vakanties en vrije dagen vindt u in onze kalender. Die is te downloaden via de website of te vinden in onze app.

 

Veiligheid

Wij hechten grote waarde aan veiligheid op KinderCampus Noord. Dat geldt zowel voor de sociale als de fysieke veiligheid. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat er iets misgaat. Daarom zijn er altijd gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig. Daarnaast hebben wij twee geschoolde vertrouwenspersonen; de PMM’ers. Alle basisscholen van ATO-Scholenkring zijn aangesloten bij de stichting KOMM, een onafhankelijke klachtencommissie (Zie K: Klachten). Voor de opvang is dit de onafhankelijke Brabantse klachtencommissie. Het schoolgebouw waarin KinderCampus Noord is gehuisvest, is veilig en heeft een actueel ontruimingsplan.

KinderCampus Noorderlicht heeft een Veiligheidsplan opgesteld. Bij calamiteiten kan de school snel worden ontruimd. KinderCampus Noorderlicht heeft personeelsleden die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener (ook wel BHV-er genoemd) en er zijn voldoende personeelsleden met een geldig EHBO-diploma. Onder leiding van de bedrijfshulpverleners wordt met de kinderen 1-2 keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden.

 

Verjaardagen

Natuurlijk vieren wij de verjaardag van uw kind graag! Het is tenslotte een bijzondere dag.

Uw kind wordt in het zonnetje gezet en mag een leuke activiteit kiezen die hij/zij samen met de klasgenoten mag doen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een spelletje.

Op KinderCampus Noorderlicht wordt niet getrakteerd op school.

 

Verlof

Uw kind mag niet zomaar een schooldag missen. Dat staat in de Leerplichtwet (Zie L: Leerplicht) die geldt voor kinderen ouder dan 5 jaar. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor u uw kind niet naar school laat gaan. Daar hebben wij alle begrip voor. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Samen met de directeur bespreekt u dan hoeveel verlofdagen uw kind krijgt.

Wilt u op vakantie onder schooltijd? Dat is in principe niet toegestaan, behalve als dat door de aard van uw beroep niet anders kan. U moet dan aantonen dat het voor u niet mogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan. Vraag het vakantieverlof op tijd aan via het formulier ‘Buitengewoon verlof’.

U kunt het formulier voor buitengewoon verlof ophalen aan de receptie balie. Lever het uitgeprinte en ingevulde document vervolgens ook weer in bij de conciërge. U kunt ook een aanvraag voor buitengewoon verlof doen via de Noorderlicht app. Dit verlof moet door de directie goedgekeurd worden. Neemt uw kind zonder overleg met de directeur verlof, dan moeten wij dit volgens de Leerplichtwet melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Verzekering

(Zie O: Ongevallen & schade)

 

Verzuim

Is uw kind leerplichtig? Dan mag het niet zomaar wegblijven van school. Kan uw kind niet naar school komen omdat het ziek is? Doe dan een officiële ziekmelding (zie Z). Wilt u buitengewoon verlof aanvragen? Bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, huwelijk of ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant? Zie dan de V: Verlof. Blijft uw kind zonder toestemming van de school thuis? Dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u onder de L.

Vliegende brigade

Binnen de opvang werken we met de ‘Vliegende brigade’. Dit multidisciplinaire team ondersteunt de medewerkers van de kinderopvang, peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Het team ondersteunt bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. Zo zorgen wij ervoor dat uw kind de best mogelijke begeleiding krijgt.

 

W

Wegwijzering

Binnen ons gebouw is de bewegwijzering aangepast aan de thema’s die bij de leerpleinen horen (zie S: speel- en leerpleinen).

 

Z

Ziekmelden

Is uw kind ziek en lukt het niet om naar school te gaan? Dan kunt u dit telefonisch of via de Noorderlicht app aan ons doorgeven. Vanaf 8.00 uur kunt u bellen met het hoofdgebouw via telefoonnummer 073-8511399. Geeft u wel voor aanvang van de lessen door dat uw kind niet naar school kan komen, zodat de leerkracht op tijd op de hoogte is. Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Mist uw kind één of meerdere lessen zonder dat wij op de hoogte zijn en/of toestemming hebben gegeven, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Zorgoverleg

(zie Z: Zorgteam)

 

Zorgteam

Wij vinden het belangrijk om aandacht aan ieder kind te geven. Ook kinderen die wat meer zorg nodig hebben. Binnen KinderCampus Noorderlicht hebben wij daarom sinds 2007 een zorgteam (0-13 jaar). Het zorgteam buigt zich over kinderen met een bredere problematiek, zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Het zorgteam overlegt met de medewerker en u als ouder en adviseert hoe ze uw kind in zijn/haar ontwikkeling kan stimuleren. Het zorgteam kan uw kind als dat nodig is doorverwijzen naar een zorginstantie.

Het team bestaat uit een zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werker (zie M: maatschappelijk werk) van een een sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij komen regelmatig bij elkaar voor een zorgoverleg. Bij de sociaal verpleegkundige kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de groei van uw kind, de opvoeding, het oplossen van allerlei problemen, bedplassen, hoofdluis, slecht slapen en nog veel meer. De sociaal verpleegkundige houdt 1 x per maand spreekuur in onze school. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken via de GGD (telefoonnummer: 073-6404500).

 

Mist u onderwerpen in deze wegwijzer/ABC?
Laat het ons dan weten! U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@bsnoorderlicht.nl