foto_SON.jpg

Stichting Ouders Noorderlicht (SON)

Ouders betalen hun ouderbijdrage aan Stichting Ouders Noorderlicht. De stichting zorgt ervoor dat de ouderbijdragen optimaal worden besteed aan bijzondere feestdagen, spel- en lesmaterialen voor álle leerlingen. De stichting verzorgt bijvoorbeeld niet alleen een spetterend Kerst op school, een Carnavalsfeest met lekkers en spellen, een Sinterklaasfeest met Sint en cadeautjes en een Sportdag met uitdagende speeltoestellen. Ook de materialen voor alle technieklessen, het onderhoud van het schoolplein en de aanschaf van ballen en driewielers worden door de Stichting Ouder Noorderlicht bekostigd.

Met uw ouderbijdrage en de inzet van vele vrijwilligers maakt de stichting de extra’s mogelijk die basisschool Noorderlicht zo kenmerken. Elk jaar opnieuw maakt de stichting binnen haar budget plannen en regelt ze bijbehorende vrijwilligers en materialen. Hiermee neemt ze de leraren van basisschool Noorderlicht veel werk uit handen. Leraren hoeven zich niet overvloedig bezig te houden met de organisatie van zinderende feestdagen, een gevuld standje bij de avondvierdaagse en een gesmeerd lopende onderbouwmusical. Zij kunnen zich hierdoor zoveel mogelijk richten op hun hoofdtaak: het geven van goed onderwijs.

Drie ouders (vrijwilligers) en de schoolleiding vormen het bestuur van de Stichting Ouders Noorderlicht.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u een vraag aan de stichting, dan kunt u dit doen door een mail te sturen aan: StichtingOudersNoorderlicht@outlook.com.

Ouders die de ouderbijdrage waarvan de Stichting Ouders Noorderlicht afhankelijk is niet kunnen betalen, kunnen zich richten tot Stichting Leergeld, Postbus 1077, 5200BC Den Bosch.
Meneer Jos kan hen desgewenst voorzien van meer informatie hierover.