foto_huisje_speeltoestel.jpg

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) praten vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten met elkaar en met de directie over het bestuur van onze school.

De MR bestaat uit 2 ouders: Bart van der Linden (vz), Kris Roderburg en 2 leerkrachten: juf Rochelle, juf Manu. De vertegenwoordigers van de ouders worden democratisch gekozen. Elke ouder kan kiezen en elke ouder kan zichzelf verkiesbaar stellen.

De MR zorgt er voor dat ouders inspraak krijgen, meedenken en gehoord worden. Door inspraak voelen ouders zich meer betrokken bij de school en ook meer verantwoordelijk.

De leden van de MR horen graag van u. Zij zijn uw vertegenwoordiger. U kunt de leden bereiken via het algemene emailadres: mr@bsnoorderlicht.nl.

U bent altijd van harte welkom op een van de vergaderingen: [die voor schooljaar 2016-2017 nog worden gepland]

MR vergadering 1: 13 december 2016
MR vergadering 2: 7 februari 2017
MR vergadering 3: 11 april 2017
MR vergadering 4: 20 juni 2017

U kunt als ouder de notulen teruglezen van de vergaderingen door op de link te klikken:

Notulen MR vergadering 2