foto_schoolbord.jpg

Klachten

Als u een klacht heeft die de school betreft, dan probeert u natuurlijk eerst om uw klacht op te lossen met de betreffende persoon. Komt u er niet uit dan bespreekt u de klacht met de leerkracht. Indien nodig kunt u vervolgens altijd contact opnemen met de directeur. Deze kan u adviseren en ondersteunen. Ook de leden van de medezeggenschapsraad kunnen door u worden ingeschakeld voor informatie of advies.

Volwassen gedrag

Zaken die gaan over uw kind kunnen iets doen met de emotie. Toch willen we u er aan herinneren dat volwassen zaken besproken dienen te worden met volwassenen. Denkt u er dus aan om in en om de school volwassen gedrag uit te dragen. Ook is het niet in het belang van kinderen om discussies bij te wonen tussen volwassenen.

Klachtenregeling ATO

Bent u niet tevreden over de afhandeling, of wilt u uw klacht niet binnen de school bespreken, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van het ATO. U kunt daarvoor contact opnemen met een contactpersoon van het ATO. Het adres vindt u in de schoolgids. De contactpersoon handelt uw klacht zelf af, of legt deze voor aan de klachtencommissie. Een exemplaar van de ATO-klachtenregeling kunt u op school inzien.

Stafbureau Stichting ATO Scholenkring ‘s-Hertogenbosch
Gebouw Willibrorda, Bestuurscentrum Onderwijs
Berlicumseweg 8 (ingang Coudewater)
Postbus 185
5240 AD Rosmalen
telefoon: 073-5231255