foto_groep8_ipad.jpg

Onze visie op onderwijs

Basisschool Noorderlicht is een wereldgeoriënteerde basisschool; de samenstelling van de leerlingen vormt een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Om ieder kind op maat te coachen, willen wij een aantrekkelijke en inspirerende omgeving creëren. In een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces zetten wij ons in dat elk kind de kennis en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om te groeien tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens in onze – steeds meer – internationale samenleving.

Missie

Op onze school streven we naar een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving om kinderen sociaal veerkrachtig te maken. We hanteren duidelijke normen en waarden, gebruiken moderne techniek en hebben aandacht voor de natuur. Met respect voor elkaars eigenheid doen kinderen op onze school veel dingen samen. In zo’n veilige omgeving zitten kinderen lekker in hun vel, zijn nieuwsgierig en kunnen optimaal leren. Zo halen we het beste uit ieder kind.

Kernwaarden:

  1. Respect: Als afspiegeling van onze interculturele samenleving staan wij open voor ieders eigenheid, overtuiging                       en achtergrond. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we met zijn allen leven in de Nederlandse samenleving met                    haar eigen normen en waarden. In goede balans willen we zo een veilige leeromgeving creëren.
  2. Vertrouwen: Wij geloven dat iedere ouder en iedere leerkracht, het beste uit het kind wilt halen. De ouder vanuit               ouderliefde. De leerkracht als een deskundige op het brede gebied van onderwijs. Met vertrouwen slaan wij                             bruggen tussen beide werelden.
  3. Eerlijk: Wij zijn open over de mogelijkheden en de ontwikkelingen van ieder kind. We benoemen wat we zien.                         Daar waar nodig uiten we onze zorgen. Liever iets te vroeg, dan te laat. Zo gaan we samen met ouders                             partnerships aan.
  4. Mensgericht: Wij willen het beste halen uit ieder kind. Met spannend en innovatief onderwijs dagen we ieder                           kind op verschillende manieren uit. Om hierin realistisch te zijn en kwaliteit te bieden, volgen we nauwgezet                                   de huidige ontwikkelingen.

 

 

 

 

Meer over onze ideeën op onderwijs leest u terug in de schoolgids.