foto_jomgetje_meisje_ipad.jpg

Innovatie en kwaliteit

Innovatie en kwaliteit gaan op onze school hand-in-hand. Als wereldgeoriënteerde basisschool hanteren we duidelijke normen en waarden, gebruiken we moderne techniek en hebben aandacht voor de natuur. Met respect voor elkaars eigenheid doen kinderen op onze school veel dingen samen. In zo’n veilige omgeving zitten kinderen lekker in hun vel, zijn kinderen nieuwsgierig en kunnen ze optimaal leren. Zo halen we het beste uit ieder kind.

Kwaliteit

Met spannend en innovatief onderwijs dagen we ieder kind uit op verschillende manieren. Om hierin realistisch te zijn en kwaliteit te bieden, volgen we nauwgezet de huidige ontwikkelingen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van zowel ons onderwijs, als onze school.

Innovatie

We voelen het als onze verantwoordelijkheid om aan te sluiten bij de maatschappij en leefwereld van het kind. We zien het digitaal weerbaar maken van kinderen als een zeer belangrijke taak. Vanaf groep 1 maken wij daarom gebruik van iPads. We werken met tablets met kinderen individueel, in tweetallen en groepjes. Het gaat dan om educatieve programma’s, zoals programma’s om te oefenen met sommen. Ook maken de kinderen presentaties en (instructie)filmpjes met moderne gangbare apps en programma’s. Wij willen dat ons ICT-netwerk en alle computers en tablets voldoen aan de eigentijdse eisen. Daarnaast komen kinderen op onze school in aanraking met diverse nieuwe technologische toepassingen.

Digitale hulpmiddelen die we gebruiken zijn:

  • digitale schoolborden
  • diverse devices (apparaten), zoals een foto- of filmcamera
  • tablets en iPads
  • Apple tv
  • Apps
  • Nieuwe (sociale?) media

Ouders

Als ouders wilt u natuurlijk weten met welke apps uw kind werkt. Dat begrijpen we. Daarom geven we aan met welke apps we bezig zijn in de klas. Zo ziet u eveneens welke stof we in de lessen behandelen. Een leuke website om eens te kijken is www.ikind.nl. Daar staan veel verschillende apps op. Voor ouders is het ook interessant om de website www.mijnkindonline.nl in de gaten te houden.