foto_groep_1of_2.jpg

Kind eigenaarschap en empowerment

Met eigenaarschap en empowerment geven we uw kind het gevoel dat hij controle heeft over zijn eigen situatie en het vertrouwen in zijn eigen capaciteiten. Hiervoor creëren we per klas een situatie waarbij kinderen en leerkrachten samen werken aan de resultaten:

  1. Ground Rules: Door eerst de verwachtingen naar elkaar uit te spreken, maken we afspraken met en                                               door de groep. Hierbij horen vragen zoals, hoe zou de klas eruit zijn als iedereen zijn best doet? Op deze manier                       willen een bepaald klimaat creëren, een gedeelde visie.
  2. Mission Statement: Op basis van de gedeelde visie bespreken hoe we samen met elkaar willen omgaan.                                     Dit betreffen de gedragsregels (afspraken) en de sancties.
  3. Doelen stellen (SMART): Deze zijn uiteraard in lijn met de missie en visie van de school en kunnen binnen                                 enkele weken worden behaald door de klas. Kinderen leren hun vorderingen bij te houden op het databord of                                 in de eigen map.

Continuous improvement

Deze aanpak is onderdeel van de aanpak waarbij kinderen nauw worden betrokken bij het proces van missie, visie, doel en resultaat. Deze benadering – afkomstig uit de Verenigde Staten – richt zich op vaardigheden als kritisch denken en het groeien naar levenslang willen leren.

Ook sluiten we zo aan op de huidige generatie kinderen die gewend zijn om te multitasken, een korte spanningsboog hebben, toegang hebben tot meer informatie, visueler ingesteld zijn en sociaal vaardiger. Kinderen verbeteren zo hun oplossend vermogen, leren vormen van (team)samenwerking, andere manieren van informatieverwerking en -overdracht.