foto_groep4.jpg

De eigen kracht van kinderen staat centraal

Door de kinderen een stem te geven, voelen ze zich gehoord en gezien. We leren kinderen eigen verantwoordelijkheden te dragen, samen beslissingen te nemen, zich positief sociaal te gedragen en conflicten op te lossen zonder geweld. Op deze manier zien we dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor de gemeenschap en openstaan voor elkaars eigenheid.

De Vreedzame School

De klas en de school als een democratische leefgemeenschap; een oefenplaats voor toekomstig democratisch burgerschap. Hiervoor leggen we de basis op onze school en in de klas met een wekelijkse les en structureel:

  • kinderen positief te benaderen: de nadruk ligt op het gewenste gedrag
  • opstekers te geven: kinderen leren elkaar complimenten te geven en te ontvangen
  • elkaar te verwelkomen door het geven van een hand bij binnenkomst in de klas
  • groepsregels gezamenlijk te maken
  • conflicten op te lossen met een win-winmanier
  • de hand omhoog te steken als een duidelijk stilteteken

Deze aanpak is onderdeel van de Vreedzame School, een programma voor het basisonderwijs, en reikt verder dan een lessenserie. Onze leerkrachten hebben er een driejarige scholing voor gevolgd om deze methode te maken tot een houding van henzelf en van de kinderen.

Meer weten? Lees verder op de website van De vreedzame school.