foto_kleurpotloden.jpg

ATO (ons bestuur)

De ATO (Algemeen Toegankelijk Onderwijs) Scholenkring vormt het bestuur van onze school. Er zijn 20 scholen in het ATO verenigd. Deze scholen zijn allemaal gelegen in ’s-Hertogenbosch of directe omgeving.

Naast het bovenschools bestuur zorgt het ATO voor diverse andere faciliteiten, zoals richtlijnen, advies en begeleiding voor kwaliteitsverbetering. Ook voorziet het ATO in een klachtenregeling.

Wilt u meer informatie over de ATO Scholenkring? Kijk dan op de website of de facebookpagina.