foto_flamingo_kunst.jpg

Ziekmelding

Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan komen, dan kunt u dit telefonisch doorgeven. Vanaf 8.00 uur kunt u bellen met het hoofdgebouw telefoonnummer 073-8511399. Geeft u wel voor aanvang van de lessen door dat uw kind niet naar school kan komen.

Als een kind onverwacht niet op school verschijnt, dan wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouders.
Mist een kind zonder toestemming van de school lessen dan brengen wij de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte. Dit geldt ook voor de dag voor en na de vakanties.

Lees hier meer over leerplicht en verlof.