foto_meisje_schrijft.jpg

Protocol eigentijdse communicatie

Eigentijds?

Basisschool Noorderlicht zet in op partnerschap met ouders. Dit vinden wij erg belangrijk. We hebben tenslotte een gezamenlijk belang: het kind. De leerling is gemiddeld 5 uur per dag in de klas en we willen graag laten zien hoe ons onderwijs eruit ziet. Voor veel ouders is het prettig als de informatie gemakkelijk naar hen toe komt. Ook is actualiteit in toenemende mate een vereiste. De school heeft gekozen om verschillende social media te gebruiken die voldoen aan de eisen van de school.

Onze eisen zijn:
1. Aansluiten bij wat de maatschappij (ouders) gebruikt.
2. Gebruikersvriendelijk voor ouder en leerkracht.
3. Mogelijkheid om snel en gemakkelijk “heen en weer” te kunnen communiceren.
Het eerste punt geeft dus ook aan dat de school regelmatig de wijze van communiceren zal evalueren en bij maatschappelijke veranderingen zal bekijken hoe aan te blijven sluiten.

Welke media?

De school heeft sinds jaren een traditionele website ( www.bsnoorderlicht.nl). Binnen deze website werken we met de “module” digitale nieuwsbrief. Daarnaast is er op dit moment gekozen voor een website via het platform Facebook. Naast de algemene pagina heeft iedere groep een eigen facebookpagina. De twitteraccount van de school en de school Facebookpagina zijn aan elkaar gekoppeld. Zo komen we op het volgende overzicht:

  • Schoolwebsite: met als doel statische informatie die we jaarlijks plaatsen. Door het jaar heen kleine wijzigingen en aanvullingen.
  • Digitale nieuwsbrief: via het mailadres nieuwsbrief@bsnoorderlicht.nl kunnen ouders zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Periodiek krijgen abonnees dan de nieuwsbrief in hun mailbox.
  • Twitter: ouders en belangstellende kunnen dit twitteraccount “volgen”.

Facebook

In totaal heeft de school 12 websitepagina’s via dit platform. Er is 1 schoolpagina en er zijn 11 groepspagina’s. Op deze pagina’s plaatsen we actuele informatie meestal op dezelfde dag dat het nieuws zich afspeelde. Kijk hier voor de links naar alle pagina’s.

Onderhoud van deze pagina’s

De leerkrachten van de school onderhouden de bovenstaande media. Omdat hun primaire taak is onderwijs geven aan de leerlingen op onze school is het voor de school heel belangrijk dat alle media zeer gemakkelijk zijn in het gebruik. Dit is mede een belangrijke onderlegger waarom Facebook de voorkeur geniet boven een reguliere website met een CMS (content management systeem) waarmee men ingelogd een website kan bewerken met de nodig kennis van dit CMS.
Het is inmiddels een reguliere taak voor de leerkracht(en) om de groepspagina’s te onderhouden. Er zijn vier personeelsleden die hun collega’s ondersteunen, helpen, en motiveren bij het werken met deze manier van communiceren. Daarnaast onderhouden zij de schoolwebsite, nieuwsbrief, Twitter en Facebook.

Wat plaatsen we?

We willen ons onderwijs laten zien. Dit wil zeggen dat we beschrijven wat er bijvoorbeeld in een groep is gedaan in de lessen van die dag. Dat we foto’s plaatsen van reguliere lessen en van bijzondere lessen en vieringen. We plaatsen huiswerkopdrachten zodat ouders kunnen inzien wat de taak is geweest die de leerling mee naar huis heeft gekregen. We maken filmpjes van ons onderwijs.

Integer en met goede smaak

We hebben vooraf veel gesproken over hoe we omgaan met de privacy van leerlingen en daarnaast ook het inzicht dat we ouders willen gunnen. Dit is altijd een afweging. Wanneer ouders hun kind aanmelden wordt hen in het aanmeldingsgesprek uitgebreid verteld over onze manier van communicatie. De meeste ouders volgen de verschillende media al voordat hun kind vier wordt en naar school gaat.

Afspraken

  • We plaatsen geen portretfoto’s van kinderen op onze media.
  • We plaatsen foto’s van groepjes kinderen.
  • We zetten nooit achternamen op onze media.
  • We willen zoveel mogelijk inhoudelijk communiceren. We gebruiken “goede smaak” bij het selecteren van beelden en teksten.
  • Wij reageren op reacties van ouders. Ook negatieve reacties nemen we daarin mee en gaan graag het verdere gesprek aan met die persoon.
  • We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik) te verwijderen.
  • Wij vertrouwen de ouders en de ouders vertrouwen de school is ons uitgangspunt!

Omdat in deze complexe en drukke samenleving er nogal eens zaken veranderen moet de school nieuwe ontwikkelingen bijhouden. Ook daarin nemen we ouders mee. Zo zijn er verschillende ouders die vanuit hun beroep of achtergrond de school hebben ondersteund of hebben geschoold. Op onze beurt organiseren wij workshops voor ouders om hen wegwijs te maken in (nieuwe) sociale media. Deze aanbiedingen worden overigens als een van de weinige zaken, op papier meegeven. Op deze manier helpen we ouders deze nieuwe ontwikkelingen met ons te volgen.

Evaluatie

Inzicht:

We menen dat we ouders veel inzicht hebben gegeven. Dit toetsen we bijvoorbeeld aan de frequentie van het bekijken van berichten op de facebook. Eigenlijk alles wat we op de schoolfacebook plaatsen wordt minimaal 200 keer bekeken. Dit is meer dan het geschatte bereik van de papieren nieuwsbrieven. Veel berichten op Facebook worden vaker gelezen. Daarbij zijn uitschieters van berichten die wel tot 3000 keer worden gelezen. (Terwijl we met onze 310 leerlingen ongeveer 450 ouders hebben!) dus opa’s, oma’s en andere belangstellenden hebben ook de weg naar onze informatie gevonden.

Info naar ouders toe:

De opzet van het platform Facebook zorgt er voor dat gebruikers geïnformeerd worden wanneer we berichten plaatsen. Aan de reacties van ouders bemerken we dat ze snel en actueel betrokken zijn bij de activiteiten in en rondom school.

Om het bestand in pdf te openen klik dan op onderstaande link:
Protocol eigentijds communiceren Basisschool Noorderlicht