foto_groep_1of_2.jpg

Bevorderen van competent ouderschap

Wij bevorderen competent ouderschap door ouders verschillende manieren aan te reiken om dagelijks bij het kind gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te reguleren. Ouders ontvangen van ons informatie over verschillende manieren van opvoeden en kunnen, als ze dat willen, ook begeleiding krijgen bij de toepassing ervan in hun eigen situatie.

Triple P

Triple P staat voor Positief Pedagogische Programma. Een programma dat afkomstig is uit Australië. Het is bedoeld voor ondersteuning van ouders bij hun dagelijkse opvoeding van kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is gebaseerd op vijf basisprincipes:

 1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  Een omgeving moet kinderen veiligheid bieden, emotioneel en fysiek. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen               voldoende ruimte en stimulans krijgen om zich te ontwikkelen.
 2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  Positieve aandacht en aanmoediging van ouders motiveren een kind om nieuwe dingen te leren en zich verder                             te ontwikkelen.
 3. Een aansprekende discipline hanteren
  Dit betekent dat ouders snel reageren als een kind zich niet goed gedraagt en niet afwacht tot het gedrag                                 vanzelf ophoudt.
 4. Realistische verwachtingen hebben van het kind
  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.
 5. Goed voor jezelf zorgen                                                                                                                                                                                  Ook ouders maken fouten. Bovendien zijn ouders die hun eigen behoeften vervullen, makkelijker geduldig,                                  consequent en beschikbaar voor hun kinderen.